0934062768

Chia sẻ

Lõi lọc sợi CPP Aqua 30 inch
  • 08-02-2017
  • 2,665 lượt xem

Lõi lọc sợi CPP Aqua 30 inch

Lõi lọc sợi CPP Aqua 30 inch nước công nghiệp, nước máy, thực phẩm và đồ uống như nước lọc thô…

Lõi lọc sợi CPP Aqua 20 inch
  • 08-02-2017
  • 2,493 lượt xem

Lõi lọc sợi CPP Aqua 20 inch

Lõi lọc sợi CPP Aqua 20 inch điều khiển mật độ các sợi khi được quấn để có thể tạo ra độ chính xác lọc khác nhau.

Lõi lọc sợi CPP Aqua 10 inch
  • 08-02-2017
  • 2,746 lượt xem

Lõi lọc sợi CPP Aqua 10 inch

Lõi lọc sợi CPP Aqua 10 inch có thể được làm bằng chất liệu khác nhau, cho các nhiệt độ khác nhau, của lọc chất lỏng ăn mòn hóa học khác nhau. Lợi ích

IMGROUP

Tìm